22 024 272 Kč

To je nejvyšší odškodnění, které jsme získali pro jednoho klienta v rámci jednoho případu.

 

____________________________________________________________________________

 

 

Dopravní nehoda se zraněním nebo vážnějšími důsledky je vždy těžkou životní situací, kterou vám pomůžeme finančně překlenout. Díky odškodnění vykryjete např. chybějící příjmy v rozpočtu nebo v případě vážnějšího úrazu můžete využít nadstandardní speciální léčbu.

 

 

 

Pomůžeme vám získat od pojišťovny viníka nehody všechny peníze, na které máte nárok.

A proč? Protože: Žádná pojišťovna nevyplatí všechno odškodnění sama od sebe.

Protože pojišťovna není váš partner při řešení případu, ale pojišťovna je vaše protistrana.

 

 

Názorný příklad ze skutečného řešení případu:

Mladá Andrea K. utrpěla při dopravní nehodě vážný úraz s trvalými následky a trvalou ztrátou zraku u jednoho oka. Pojišťovna mladé ženě vyplatila odškodné 600tis. Kč. Poté co se řešení ujala naše společnost, byly vypracovány nové znalecké posudky a po předložení všech podkladů, pojišťovna nabídla ženě mimosoudní vyrovnání ve výši 1mil. Kč. Po poradě s právníky naší společnosti, Andrea tuto nabídku odmítla a po soudním projednání dostala přiznáno odškodnění ve výši 2,5mil. Kč.

 

 

 

Co tedy děláme?

Pomáháme osobám poškozeným při dopravních nehodách:

Pokud jste Vy, vaši známí, blízké osoby, rodinní příslušníci zůstali poškozeni na zdraví po dopravní nehodě (řidič, spolujezdec, účastník nehody, cyklista, chodec) a nezískali jste adekvátní odškodnění od pojišťovatele,
VOTUM centrum Odškodnění, a.s. vám nabízí:


            • komplexní pomoc při uplatnění a prokázání nároků na odškodnění,
            • vypracování odborné analýzy odškodnění,
            • přímé zastupování před pojišťovatelem
            • posouzení již uplatněných nároků na odškodnění
            • kontrolu a případnou korekci rozhodnutí pojišťovatele o odškodnění

 

Vy sami nemusíte mít uzavřeno žádné pojištění, protože jste obětí nehody a odškodnění se vyplácí z "povinného ručení" viníka. Dokonce vám pomůžeme i když viník neměl platné povinné ručení.

 

 

Podmínky uplatnění odškodnění:

 • nárok na odškodnění má poškozená osoba (řidič, spolujezdec, účastník nehody, cyklista, chodec, i spoluviník)
 • vzniklé poškození na zdraví nebo na životě přímo souvisí s dopravní nehodou
 • odškodnění je včas uplatněné (max. 4 roky po nehodě) - čím dříve, tím lépe
 • pomáháme bez ohledu na to, zda se nehoda stala v České republice či v zahraničí.
 • pomáháme i v případě, kdy pachatel ujel z místa činu, případně je pachatel neznámý.
 • viník nejste vy

 

 

Odškodnění se vztahuje i při těch nejtragičtějších nehodách pro veškeré pozůstalé (manželé, děti + jejich manželé, rodiče, vnuci a vnučky, synovec, neteř, švagr, švagrová, osoby ve společné domácnosti + jejich děti apod.). U dětí a rodičů se vyplácí odškodnění bez ohledu na věk, což mnozí pozůstalí nevědí. Pokud například při nehodě zahynuli vaši rodiče a vám je třeba 30 nebo 50 let, stále jsou to vaši rodiče a vy máte nárok na odškodnění.
 

 

Proč se obrátit právě na nás?

 •   Jsme první profesionální společnost působící v celé České republice i okolních státech
 •   specializujeme se výlučně na odškodnění po dopravních nehodách
 •   využíváme know-how zahraničních kolegů
 •   máme zkušenosti z mnoha tisíců úspěšně řešených případů
 •   jsme držitelem licence ČNB (Česká národní banka) a potřebných povolení
 •   realizujeme případy s maximální úspěšností
 •   naším cílem je maximální odškodnění pro klienta
 •   naše odbornost Vám přinese zabezpečení a komfort kvalitní obsluhy
 •   neplatíte skutečně žádné vstupní poplatky
 •   neplatíte ani žádné právní úkony jako při zastupování samostatným právníkem
 •   pracujeme na principu: nejprve vaše odškodnění, potom naše odměna.
 •   ušetříme vás nepříjemného kolotoče "běhání po úřadech"
 •   spolupracujeme s pojišťovnami, policií, lékaři - nutné podklady si vyžádáme sami na základě plné moci
 •   kontrolujeme také vyplacené odškodnění aby pojišťovna na něco "nezapoměla"
 •   klientům můžeme poskytnout zálohu na pojistné plnění při tíživé živostní situaci

 

 

 

Co neděláme?

Bohužel neřešíme nehody, při kterých došlo pouze k hmotné škodě na vozidlech. Cena vozidla je totiž jasně definována nákupní cenou, stářím vozidla nebo opotřebením. U těchto škod pojišťovny vyplácí pouze částku, která odpovídá skutečné utrpěné škodě na vozidle.

A co také neděláme?

Nebudeme se vyjadřovat k nekalým praktikám konkurence a soukromých "právníků", kteří nepoškozují jen nás, ale hlavně poškozují klienty, kteří sami potřebují pomoc a v některých případech byli připraveni o celé odškodné.

 

Pozor!!! Nikdy nechceme po klientovi jakoukoli vstupní nebo zálohovou platbu.

Ani vy nikdy neplaťte nikomu zálohovou platbu za to, že vás bude zastupovat.

A to ani kdyby se jednalo o "zkušeného" právníka.

Neoficiální stránky VOTUM