Co dělat při nehodě?

V případě dopravní nehody:

 • zastavte vozidlo a vypněte motor,
 • zachovejte klid, nejednejte zbrkle,
 • zabezpečte místo dopravní nehody – označte místo trojúhelníkem,
 • zjistěte následky dopravní nehody, stav zraněných, poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu linkou 155,
 • pokud se jedná o nehodu, která se musí ohlásit Policii ČR, oznamte tuto skutečnost na linku 158 a vyčkejte do jejího příjezdu (do té doby nepřemisťujte vozidlo z místa nehody, v nutnosti obnovení provozu vyznačte postavení vozidel),
 • nepijte alkohol,
 • zajistěte svědky nehody.

 

U všech nehod Policie ČR být nemusí. Má být tam, kde jde o životy a zdraví.
Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od 1.1.2009) pro řidiče?
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud

 • zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100.000,– Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),
 • nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
 • nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce apod.).1)

 

Pokud Policii ČR zavoláte, přestože jsou splněny výše uvedené podmínky, věc bude krátce prošetřena, vyřešen samotný dopravní přestupek a bude potvrzen Vámi sepsaný protokol.

Policii ČR volejte, pokud

 • není splněna některá z výše uvedených podmínek,
 • nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.

 

NEZAPOMEŇTE!

Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě 2) podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu).

Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven.

Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.

1) Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.).
2) Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny.

Zdroj: Policie ČR