Služby

Podstata naší činnosti spočívá v tom, že na základě licence udělené NBS - Národnou bankou Slovenska (18. 10. 2007) má společnost (VOTUM SK) status „pojišťovacího makléře“. Jsme také držiteli licence ČNB (www.cnb.cz); máme konsolidované finance a povinný audit (náš akcionář je veřejně obchodovaná společnost na mezinárodní burze). Klienta (poškozeného při dopravní nehodě na zdraví) zastupujeme na základě jím udělené plné moci. Finanční odškodnění (pojistné plnění) získáváme od pojišťovny za škody (taxativně v zákoně vyjmenovaných), které klient při dopravní nehodě utrpěl. Nároky uplatňujeme a odškodnění získáváme ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb., a to v rámci likvidace pojistné události.


Klientem VOTUM je každý účastník silničního provozu, kterému byla provozem motorového vozidla způsobena škoda na zdraví a který není viníkem (může být spoluviníkem) předmětné dopravní nehody (řidič poškozeného vozidla, spolujezdec, včetně spolujezdce z vozidla viníka, motocyklista, cyklista, chodec)

 

Nabízíme

Pomůžeme vám získat od pojišťovny viníka nehody všechny peníze, na které máte nárok.

 

Nároky poškozeného:


V případě škody na zdraví vzniká poškozenému soubor relativně samostatných nároků, které si může uplatnit u pojistitele. Jde o tyto nároky:
1. bolestné
2. ztížení společenského uplatnění
3. náhrada za ztrátu na výdělku za dobu pracovní neschopnosti
4. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
5. náhrada za hmotné škody osobních věcí (nevztahuje se na škody na vozidle)
6. účelné náklady spojené s léčením, cestovné, nemajetkové (psychické) újmy

 

Nároky v případě smrti poškozeného jsou:
7. náklady spojené s pohřbem
8. jednorázové odškodnění pozůstalých (manželé, děti, rodiče, osoby ve společné domácnosti a další příbuzné osoby)
9. náklady na výživu pozůstalým
10. účelné náklady spojené s léčením (uhrazují se tomu, kdo je vynaložil)
11. bolestné (jen za života poškozeného, nárok není dědičný)

 

Další služby

 • Poradíme vám, které dokumenty potřebujete k úspěšnému vyřízení odškodnění.
 • Ukážeme vám, na která odškodnění máte po nehodě nárok.
 • Máme připraveny akreditované smluvní znalce, kteří vám vypracují nové znalecké posudky.
 • Naši právníci zhotoví potřebnou dokumentaci pro pojišťovny a popř. pro soud.
 • Vypracování bezplatné analýzy odškodnění.
 • Efektivní (mimosoudní) uplatnění nároků u pojišťovatele.
 • Přímé (mimosoudní) zastupování před pojišťovatelem.
 • Posouzení již uplatněných nároků na odškodnění (i vyplacených).
 • Kontrola a případná korekce rozhodnutí pojišťovatele o odškodnění.
 • V případě potřeby zabezpečení právního zastoupení .

 

Naše přínosy:

 • Žádné platby klientů předem  - naše odměna se uplatní až po úspěšném vymožení a proplacení pojistného plnění týkajícího se výlučně škody na zdraví po dopravní nehodě.
 • Odbornost – pomáháme lidem kvalifikovaně a účinně. Naši právníci jsou specialisté na dopravní nehody. Nezabývají se jiným právním oborem, který by je odváděl od jejich odbornosti.
 • Jsme první profesionální společnost svého druhu v ČR se zahraničním know-how.
 • Úspěšnost – ve střední a východní Evropě máme desítky tisíc spokojených klientů, pro které jsme už získali odškodnění v objemu téměř 5 mld. Kč. V České republice máme více než 1 000 klientů, pro něž jsme již získali celkové odškodnění v objemu více než 6 miliard Kč s rekordním odškodněním přes 22 milionů Kč v rámci jednoho případu.
 • Transparentnost a jistota – jsme držiteli licence ČNB (www.cnb.cz); máme konsolidované finance a povinný audit (náš akcionář je veřejně obchodovaná společnost na mezinárodní burze).
 • Rehabilitace - Votum je jediná společnost zabývající se odškodnění osob, která má vlastní sanatorium, které nabízí po lidem po úraze špičkovou péči při rehabilitaci po dopravních nehodách.

 

Pozor!!! Nikdy nechceme po klientovi jakoukoli vstupní nebo zálohovou platbu.

Ani vy nikdy neplaťte nikomu zálohovou platbu za to, že vás bude zastupovat.

A to ani kdyby se jednalo o "zkušeného" právníka.